Termomodernizacja budynku muzeum w starym zamku i budynku domu zakonnego
Parafii pw. Św. Anny w Kodniu oraz budynku domu parafialnego w Zabłociu